ΤΙΤΛΟΙ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1989-90 Γ’ Αθηνών 1ος Άνοδος στη B’ Αθηνών
1990-91 B’ Αθηνών 2ος Άνοδος στην A’ Αθηνών
1991-92 A’ Αθηνών 1ος Άνοδος στη Γ’ Εθνική
1996-97 Γ’ Εθνική 1ος Άνοδος στη B’ Εθνική
1998-99 B’ Εθνική 1ος Άνοδος στην A2 Εθνική
2004-05 Α2 Εθνική 2ος Άνοδος στην Α1 Εθνική
2011-12 B’ Εθνική 1ος Άνοδος στην A2 Εθνική
2014-15 Α2 Εθνική 2ος 1η επιλαχούσα ομάδα για άνοδο στην Α1

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1986-87 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
1989-90 Παίδες 1οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
1990-91 Παίδες 2οι στην Αθήνα
1990-91 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
1991-92 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
1991-92 Παμπαίδες (7ο) 2οι στην Αθήνα
1991-92 Παμπαίδες (8ο) 1οι στην Αθήνα
1992-93 Έφηβοι 3οι στην Αθήνα
1993-94 Παίδες 2οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
1993-94 Έφηβοι 3οι στην Αθήνα
1994-95 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα & 3οι στην Ελλάδα
1995-96 Έφηβοι 4οι στην Αθήνα
1996-97 Παίδες 3οι στην Αθήνα
1998-99 Παμπαίδες 1οι στην Αθήνα
1999-00 Παμπαίδες 1οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
1999-00 Παίδες 2οι στην Αθήνα 
2000-01 Παίδες 1οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2000-01 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα 
2000-01 Παμπαίδες 3οι στην Αθήνα
2001-02 Παίδες 1οι στην Αθήνα & 3οι στην Ελλάδα
2001-02 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2002-03 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2002-03 Παίδες 2οι στην Αθήνα
2002-03 Παμπαίδες 2οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
2003-04 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
2003-04 Παίδες 1οι στην Αθήνα
2003-04 Παμπαίδες 2οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2004-05 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα
2004-05 Παίδες 2οι στην Αθήνα 
2004-05 Παμπαίδες 3οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
2005-06 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα 
2005-06 Παίδες 3οι στην Αθήνα
2005-06 Παμπαίδες 3οι στην Αθήνα 
2006-07 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2006-07 Παίδες 3οι στην Αθήνα
2006-07 Παμπαίδες 1οι στην Αθήνα
2007-08 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2007-08 Παίδες 4οι στην Αθήνα
2007-08 Παμπαίδες 1οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
2008-09 Έφηβοι 3οι στην Αθήνα
2008-09 Παίδες 2οι στην Αθήνα 
2008-09 Παμπαίδες 1οι στην Αθήνα & 3οι στην Ελλάδα
2009-10 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα 
2009-10 Παίδες 2οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2009-10 Παμπαίδες 1οι στην Αθήνα & 3οι στην Ελλάδα
2010-11 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα
2010-11 Παίδες 1οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
2010-11 Παμπαίδες 3οι στην Αθήνα
2011-12 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2011-12 Παίδες 2οι στην Αθήνα & 4οι στην Ελλάδα
2011-12 Παμπαίδες 5οι στην Αθήνα
2012-13 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2012-13 Παίδες 1οι στην Αθήνα 
2012-13 Παμπαίδες 8οι στην Αθήνα
2013-14 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2013-14 Παίδες 4οι στην Αθήνα
2013-14 Παμπαίδες 5οι στην Αθήνα
2014-15 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα
2014-15 Παίδες 4οι στην Αθήνα
2014-15 Παμπαίδες 2οι στην Αθήνα
2015-16 Έφηβοι 1οι στην Αθήνα & 3οι στην Ελλάδα
2015-16 Παίδες 3οι στην Αθήνα
2015-16 Παμπαίδες 4οι στην Αθήνα
2016-17 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2016-17 Παίδες 3οι στην Αθήνα
2016-17 Παμπαίδες 2οι στην Αθήνα
2017-18 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2017-18 Παίδες 4οι στην Αθήνα
2017-18 Παμπαίδες 2οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2018-19 Έφηβοι 2οι στην Αθήνα
2018-19 Παίδες 1οι στην Αθήνα & 2οι στην Ελλάδα
2018-19 Παμπαίδες 2οι στην Αθήνα

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤ/ΤΕΣ ΕΣΠΑΑΑ ΕΛΛΑΔΑ 2η ΕΛΛΑΔΑ 3η ΕΛΛΑΔΑ 4η
ΕΦΗΒΟΙ 11 2 2 3
ΠΑΙΔΕΣ 7 4 1 3
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 7 3 2 4
Συν. Πρωτ/των ΕΣΠΑΑΑ 25      
Συν.final-4.Πανελ. 24 9 5 10
         
ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑΑΑ ΣΥΝΟΛΟ Μεταλλίων
ΕΦΗΒΟΙ 11 11 3 25
ΠΑΙΔΕΣ 7 8 5 20
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 7 7 4 18
      ΣΥΝΟΛΟ 63